Kv-värde
Flöde
Tryckfall
Balance ventilval
Indata
Media:
Koncentration:
Temperatur: ºC
 
Flöde:
Effekt:   dt: ºC
Tryckfall:
Reglering: Termostat Termoställdon Balanseringsventil
  
Enhetsomvandling