Beräkning av PVM inkl STV

Indata ∆Ps = (kPa)    Önskat differenstryck över krets
Indata Q = (l/h)      Önskat flöde
Rekommenderad PVM
Vald PVM